آرشیو اخبار

دومین سمینار تخصصی «آشنایی با ویژگی‌های طرح هزینه و درامد خانوار و نقد و بررسی نتایج و ابعاد مختلف آن» برگزار شد.

دومین سمینار تخصصی «آشنایی با ویژگی‌های طرح هزینه و درامد خانوار و نقد و بررسی نتایج و ابعاد مختلف آن» برگزار شد.

دومین سمینار تخصصی «آشنایی با ویژگی‌های طرح هزینه و درامد خانوار و نقد و بررسی نتایج و ابعاد مختلف آن» در روز ۲۰ دی ۱۳۹۶ با همکاری معاونت طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
دوره‌ی آموزشی «کاربرد روش‌های نمونه‌گیری پیچیده در آمار رسمی» برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «کاربرد روش‌های نمونه‌گیری پیچیده در آمار رسمی» برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «کاربرد روش‌های نمونه‌گیری پیچیده در آمار رسمی» در روزهای ۱۰ تا ۱۲ دی ۱۳۹۶ توسط آقایان دکتر محمد نورمحمدی، رئیس پژوهشکده‌ی آمار ایران و دکتر محمدرضا فریدروحانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و خانم‌ دکتر روشنک علی‌اکبری صبا، مدیر گروه و عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب
ششمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع آمار و حکمرانی برگزار شد.

ششمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع آمار و حکمرانی برگزار شد.

ششمین نشست از مجموعه نشست‌های «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع «آمار و حکمرانی» در روز ۱۲دی‌ ۱۳۹۶ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهشکده‌ی آمار در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری سخنرانی علمی «اقتصاد مقاومتی» در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۶ لغو و به تاریخ ۳ بهمن ماه ۹۶ موکول گردید.

برگزاری سخنرانی علمی «اقتصاد مقاومتی» در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۶ لغو و به تاریخ ۳ بهمن ماه ۹۶ موکول گردید.

برگزاری سخنرانی علمی «اقتصاد مقاومت» که مقرر بود، توسط آقای دکتر فرامرزی معاون پژوهشی پژوهشکده‌ی آمار در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۶ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شود، لغو و به تاریخ ۳ بهمن ماه ۹۶ موکول شده است.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی «نحوه‌ی استفاده‌ از فایل خام داده‌های طرح‌های‌ آمارگیری هزینه و درامد خانوار و نیروی کار» برگزار شد.

کارگاه آموزشی «نحوه‌ی استفاده‌ از فایل خام داده‌های طرح‌های‌ آمارگیری هزینه و درامد خانوار و نیروی کار» برگزار شد.

کارگاه آموزشی «نحوه‌ی استفاده از فایل خام داده‌های طرح‌‌های آمارگیری هزینه و درامد خانوار و نیروی کار مرکز آمار ایران» در روزهای ۲ تا ۶ دی ۱۳۹۶ توسط آقای نیما دانش‌پرور، از مدرسان پژوهشکده‌ی آمار و خانم‌ها شکوفه قصوری، آسیه عباسی، معصومه محمدی و ندا مصطفوی، کارشناسان دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
دوره‌ی آموزشی «آشنایی با منابع خطا در آمارگیری و روش‌های محاسبه و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری» برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «آشنایی با منابع خطا در آمارگیری و روش‌های محاسبه و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری» برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «آشنایی با منابع خطا در آمارگیری و روش‌های محاسبه و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری» در روز‌های ۲۸و ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط خانم لیدا کلهری، عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار و آقای محمدرضا ریحانی، کارشناس دفتر روش‌های آماری و طرح‌های نمونه‌گیری مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
دوره‌ی آموزشی ثبت‌های آماری کسب و کار‌: استفاده‌ی بهینه از داده‌های اداری برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی ثبت‌های آماری کسب و کار‌: استفاده‌ی بهینه از داده‌های اداری برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی ثبت‌های آماری کسب و کار: استفاده‌ی بهینه از داده‌های اداری با همکاری مؤسسه‌ی آمار آسیا و اقیانوسیه، مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار در تاریخ ۱۹ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۶ در مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
ششمین نشست از مجموعه‌ نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با عنوان «آمار و حکمرانی» برگزار می‌شود.

ششمین نشست از مجموعه‌ نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با عنوان «آمار و حکمرانی» برگزار می‌شود.

ششمین نشست از مجموعه‌ نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی «آمار و حکمرانی» با تلاش پژوهشکده‌ی آمار و با حضور سخنرانانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران در تاریخ ۵ دی‌ماه ۹۶برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب