آرشیو اخبار

نشست «بررسی آماری رفتار فرزنداوری و باروری در ایران» برگزار گردید.

نشست «بررسی آماری رفتار فرزنداوری و باروری در ایران» با هدف ارائه‌ی نتایج دو طرح پژوهشی انجام شده در پژوهشکده‌ی آمار در زمینه‌ی «بررسی نگرش‌ جوانان و زنان همسردار ۱۵-۴۹ ساله نسبت به فرزنداوری و شناخت عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی موثر بر آن» و «بررسی چندمتغیری روند تغییرات باروری در ایران» با مشارکت مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران روز چهارشنبه ششم خردادماه 1394 در مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب

سخنرانی نمونه‌گیری و فهرست‌برداری از خیابان در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ روز سه‌شنبه با همکاری پژوهشکده‌ی آمار و مرکز آمار ایران برگزار گردید.

سخنرانی نمونه‌گیری و فهرست‌برداری از خیابان در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ روز سه‌شنبه با همکاری پژوهشکده‌ی آمار و مرکز آمار ایران توسط جناب آقای دکتر مهران (مشاور سازمان جهانی کار ILO) در سالن کنفرانس مرکز آمار ایران برگزار گردید.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی سطح و روند باروری و عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر آن در ایران ۱۳۸۵-۱۳۹۰ منتشر شد.

مهم‌ترین تغییر و تحول جمعیتی در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کاهش چشمگیر باروری بوده است. رفتار باروری که خود متأثر از عوامل و نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و گاه سیاسی متعددی است، رشد و ساختار سنی جمعیت را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. باروری به عنوان یک رفتار اجتماعی در محیط و بستر اجتماعی- فرهنگی خاصی حادث می‌شود و تنظیمات نهادی و روابط اجتماعی اعضای جامعه می‌تواند ارزش‌ها و هنجارهای مرتبط با رفتار باروری را تنظیم کند. از این‌رو، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی رفتار باروری را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی مروری بر پیش‌بینی‌های جمعیتی انجام شده در ایران منتشر شد.

برنامه‮ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی فرآیند منظم، کارآمد و عقلایی نیروها و امکانات جامعه می‌باشد که با یک زمان‌بندی معین و با هدف بهبود وضعیت رفاه و ارتقای سطح زندگی افراد جامعه صورت می‌گیرد. در این راستا، می‌توان گفت که پایه و زیربنای هرگونه برنامه‮ریزی، داشتن آگاهی نسبت به تعداد، رشد، توزیع و ترکیب جمعیت است. از این‌رو، پیش‮بینی و آینده‮نگری جمعیت ابزار قوی و اساسی برای سیاست‮گذاری و برنامه‮ریزی محسوب می‌شود و توجه به پیش‌بینی‌های جمعیتی مهم‌ترین رکن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایفا می‌کند. به‌کارگیری رویکردی دقیق و درست در پیش‌بینی‌های جمعیتی و تنظیم پیش‌فرض‌های مستدل و کارآمد در ارتباط با روند آتی تحولات مؤلفه‌های پویایی جمعیت، اتکا به نتایج پیش‌بینی‌ها و به تبع آن اعمال اقدامات و سیاست‌های مداخله‌ای را تسهیل می‌نماید. هدف اصلی این پژوهش این است تا با مروری بر پیش‌بینی‌های جمعیتی انجام شده در خارج و داخل کشور در رابطه با تحولات جمعیت ملی، روش‌ها، فرضیات و سناریو‌های پیش‌بینی جمعیت ارائه گردد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ادامه مطلب

دهمین شماره‌ی مجله‌ی دو ماهنامه آمار منتشر شد.

مرکز آمار ایران با توجّه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح عموم جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به تأسیس مجله‌ی دو ماه‌نامه‌ی آمار، نموده است. این مجله‌ی تحلیلی- پژوهشی سعی دارد موضوعات مربوط به آمارهای رسمی را به زبان ساده اما علمی برای استفاده مردم و مسئولین ارائه نماید.

ادامه مطلب