آرشیو اخبار

بازدید رئیس اداره‌ی خدمات آماری ارمنستان و هئیت همراه از پژوهشکده‌ی آمار

در آذر ۱۳۹۲ (دسامبر ۲۰۱۳) تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های آماری میان دو کشور ایران و ارمنستان به امضا رسید. در راستای عملیاتی کردن این تفاهم‌نامه و به‌منظور گسترش همکاری‌های دوجانبه بین مرکز آمار ایران و اداره‌ی ملی خدمات آماری جمهوری ارمنستان هیئتی مرکب از آقای استپان مناتساکانیان، رئیس اداره‌ی ملی خدمات آمار جمهوری ارمنستان، خانم آناهیت سفیان، عضو شورای ملی آمار و آقای آرائیک هایراپتیان، رئیس اداره‌ی امور کارکنان اداره‌ی مزبور در تاریخ ۱۳ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ از مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار بازدید کردند.

ادامه مطلب

از چهار گزارش تحلیلی در زمینه‌ی مسائل خانواده رونمایی شد

مراسم رونمایی از چهار گزارش تحلیلی در زمینه‌ی زنان و خانواده با عناوین «سالخوردگی جمعیت در ایران»، «تحلیل وضعیت جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی جوانان در ایران»، «بررسی وضعیت مهاجرت و شهرنشینی در ایران» و «بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن‌سرپرست با تأکید بر سیاست‌ها و برنامه‌های پشتیبانی در زمینه‌ی زنان و خانواده‌‌های زن‌سرپرست» روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در سالن شهید مطهری دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران با همکاری انجمن جمعیت‌شناسی، پژوهشکده‌ی آمار و صندوق جمعیت سازمان ملل انجام شد.

ادامه مطلب

چهارمین شماره‌ی مجله‌ی دوماه‌نامه‌ی آمار منتشر شد

مرکز آمار ایران با توجّه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح عموم جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به تأسیس مجله‌ی دو ماه‌نامه‌ی آمار، نموده است. این مجله‌ی تحلیلی- پژوهشی سعی دارد موضوعات مربوط به آمارهای رسمی را به زبان ساده اما علمی برای استفاده مردم و مسئولین ارائه نماید.

ادامه مطلب