آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مبتنی بر شواهد ویژه‌ی کارشناسان ارشد سازمان‌ها

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با همکاری مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار کارگاه آموزشی مدیریت مبتنی بر شواهد را ویژه‌ی کارشناسان ارشد سازمان‌ها برگزار خواهد کرد. این کارگاه در روزهای ۳ لغایت ۵ دی ۱۳۹۲ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

اولین شماره‌ی مجله‌ی دوماهنامه‌ی آمار منتشر شد

مرکز آمار ایران با توجّه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح عموم جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به تأسیس مجله‌ی دو ماهنامه‌ی آمار، نموده است. این مجله‌ی تحلیلی- پژوهشی سعی دارد موضوعات مربوط به آمارهای رسمی را به زبان ساده اما علمی برای استفاده مردم و مسئولین ارائه نماید.

ادامه مطلب

همایش دو روزه‌ی تحلیل یافته‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ برگزار شد

همایش دو روزه تحلیل یافته‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰، روزهای پنجم و ششم آذر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. این همایش توسط مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار با همکاری انجمن آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) و با حضور خانم دکتر مولاوردی، ‌معاون رئیس جمهور در امور زنان و امور خانواده، آقای دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران و رئیس همایش، معاونان، مدیران و کارشناسان این مرکز،‌ آقای زاهدیان، رئیس پژوهشکده آمار و دبیر همایش، آقای دکتر محمد زاده، رئیس انجمن آمار همایش دو روزه‌ی تحلیل یافته‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰، روزهای پنجم و ششم آذر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. این همایش توسط مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار با همکاری انجمن آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) و با حضور خانم دکتر مولاوردی، ‌معاون رئیس جمهور در امور زنان و امور خانواده، آقای دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران و رئیس همایش، معاونان، مدیران و کارشناسان این مرکز،‌ آقای زاهدیان، رئیس پژوهشکده آمار و دبیر همایش، آقای دکتر محمد زاده، رئیس انجمن آمار ایران، خانم احمدزاده، معاون نماینده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران، و جمعی از اساتید، صاحب‌نظران، دست‌اندرکاران آمار و جمعیت‌شناسی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

ادامه مطلب