آرشیو اخبار

تمدید مهلت ارسال مقاله‌ی کامل در همایش «تحلیل یافته‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰»

مهلت ارسال مقاله‌ی کامل تمدید شد. از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود حد اکثر تا پایان مهر ماه مقاله‌های کامل خود را تنها از طریق سامانه‌ی وب‌گاه به دبیرخانه‌ی همایش ارسال نمایند.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی منطقه‌ای استانداردهای بین‌المللی نوین در زمینه‌ی آمارهای کار و نیروی کار با استفاده از داده‌های تجمعی سنّی و جنسی برای کشورهای عضو اکو برگزار شد

کارگاه آموزشی منطقه‌ای استانداردهای بین‌المللی نوین در زمینه‌ی آمارهای کار و نیروی کار با استفاده از داده‌های تجمعی سنّی و جنسی برای کشورهای عضو اکو

ادامه مطلب