آرشیو اخبار

مجله‌ی دوماه‌نامه‌ی آمار راه‌اندازی شد

مرکز آمار ایران با توجّه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح عموم جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به تأسیس مجله‌ی دو ماهنامه‌ی آمار، نموده است. این مجله‌ی تحلیلی- پژوهشی سعی دارد موضوعات مربوط به آمارهای رسمی را به زبان ساده اما علمی برای استفاده مردم و مسئولین ارائه نماید.

ادامه مطلب
سمینار بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران برگزار شد

سمینار بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران برگزار شد

سمینار بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران با حضور اساتید، محققان و نمایندگان سازمان‌های مرتبط با زنان سرپرست خانوار در روز شنبه 15 تیر 1392 از ساعت 9 صبح الی 13 در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. این سمینار توسط انجمن جمعیت¬شناسی ایران و با همکاری دانشگاه تهران، صندوق جمعیت ملل متحد، و پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. کمیته‌ی امداد امام خمینی، شهرداری تهران، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سازمان‌های شرکت کننده در این سمینار بودند.

ادامه مطلب