آرشیو اخبار

جایگاه برتر پژوهشکده‌ی آمار در ارزیابی سال ۱۳۹۰ معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری

براساس گزارش خلاصه‌ی عملکرد پژوهش و فناوری واحدهای پژوهشی کشور در سال ۱۳۹۰ از بین ۷۷ پژوهشکده، پژوهشکده‌ی آمار بر اساس شاخص‌های نسبت درآمد پژوهشی به کل درآمد، نسبت طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی به کل طرح‌های پژوهشی و نسبت پروژه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند در رده‌ی واحدهای پژوهشی برتر قرار گرفت.

ادامه مطلب

دومین شماره‌ی مجله‌ی دوماه‌نامه‌ی آمار منتشر شد

مرکز آمار ایران با توجّه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح عموم جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به تأسیس مجله‌ی دو ماهنامه‌ی آمار، نموده است. این مجله‌ی تحلیلی- پژوهشی سعی دارد موضوعات مربوط به آمارهای رسمی را به زبان ساده اما علمی برای استفاده مردم و مسئولین ارائه نماید.

ادامه مطلب