آرشیو اخبار

دوره‌ی آموزشی آمارهای ثبتی برگزار شد

دوره‌ی آموزشی آمارهای ثبتی برگزار شد

دوره‌ی آموزشی آمارهای ثبتی با همکاری پژوهشکده‌ی آمار و مرکز آمار ایران و با حضور ۱۷ نفر از کارشناسان دستگاه‌های مختلف اجرایی (بانک مرکزی، سازمان خبرگزاری، پزشکی قانونی، سازمان حج) در تاریخ ۱۵الی ۱۷ مهرماه ۹۱ برگزار شد.

ادامه مطلب