آرشیو اخبار

دوره‌ی آموزشی طراحی و تجزیه و تحلیل طرح نیروی کار برگزار شد

دوره‌ی آموزشی طراحی و تجزیه و تحلیل طرح نیروی کار برگزار شد

دوره‌ی آموزشی «طراحی و تجزیه و تحلیل طرح نیروی کار» در تاریخ‌های 14 و 18بهمن ماه با حضور شرکت¬کنندگانی از مرکز آمار ایران، معاونت استانداری‌ها و وزارت کار برگزار شد. مدرس این کارگاه، جناب آقای دکتر فرهاد مهران، مشاور سازمان جهانی کار (ILO) بودند که به مباحثی در خصوص طراحی آمارگیری نیروی کار و تحلیل داده‌های ساعات کار پرداختند.

ادامه مطلب