|     |     |   English   |   دوشنبه 8 خرداد 1396
 
اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Winbugs برگزار گردید.
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار winbugs در تاریخ ۱۷ لغایت ۱۹ مهرماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
پنجشنبه 22 مهر 1395  13:27
 کارگاه آموزشی چارچوب تضمین کیفیت ‌آمار رسمی برگزار گردید.
دوره‌ی آموزشی آشنایی با آمارگیری‌های ثبتی مبنا در تاریخ ۱۶ و ۱۷شهریورماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
يکشنبه 11 مهر 1395  8:58
 دوره‌ی آموزشی آشنایی با آمارگیری‌های ثبتی مبنا برگزار گردید.
دوره‌ی آموزشی آشنایی با آمارگیری‌های ثبتی مبنا در تاریخ ۱۶ و ۱۷شهریورماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
يکشنبه 11 مهر 1395  8:42
 میزگرد «سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، تجربیات ایران و سایر کشورها، فرصت‌ها و چالش‌ها» همزمان با سیزدهمین کنفرانس آمار برگزار گردید.
همزمان با برگزاری سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران، انجمن آمار ایران، صندوق جمعیت سازمان ملل و کمیته علمی کنفرانس آمار ایران، به مناسبت اجرای سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵، میزگرد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، تجربیات ایران و سایر کشورها، فرصت‌ها و چالش‌ها را با هدف ‌آشنایی با روش‌های انجام سرشماری و ارایه تجربیات کشور ایران و سایر کشورها و همچنین بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دوم شهریورماه ۱۳۹۵ در دانشکده‌ی ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار نمود.
شنبه 10 مهر 1395  13:33
 کارگاه آموزشی تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS (دوره ی پیشرفته) برگزار گردید.
کارگاه آموزشی تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS (دوره ی پیشرفته) در تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
شنبه 10 مهر 1395  13:17
 تقویم آموزشی نیم‌سال دوم ۱۳۹۵ منتشر شد.
تقویم آموزشی پژوهشکده‌ی آمار در نیم‌سال دوم ۱۳۹۵ منتشر شد.
دوشنبه 29 شهريور 1395  9:22
 هجدهمین شماره‌ی مجله آمار منتشر شد.
مرکز آمار ایران با توجّه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور کمک به پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به انتشار مجله‌ی آمار نموده است.
دوشنبه 29 شهريور 1395  7:42
 طرح پژوهشی «شناسایی و رصد شاخص‌های سیاست‌های کلی جمعیت از نگاه آمار» منتشر شد.
مجموعه تغییرات جمعیتی شگرف در ایران و در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این تغییرات، سبب شد تا سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به دولت ابلاغ گردد. بدون شک، این سیاست‌ها ماحصل مطالعات جمعیتی بی‌شماری است که با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، گام‌های اساسی را در راستای بهبود کمی و کیفی جمعیت کشور ارائه می‌نماید.
يکشنبه 28 شهريور 1395  10:26
 نشست «آمار رسمی» همزمان با سیزدهمین کنفرانس آمار برگزار گردید.
همزمان با برگزاری سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران، انجمن آمار ایران، صندوق جمعیت سازمان ملل و کمیته علمی کنفرانس آمار ایران، نشستی با عنوان «آمار رسمی» با هدف آشنایی بیشتر با مباحث و موضوعات مرتبط با آمار رسمی کشور و تحلیل داده‌های رسمی در چهارم شهریورماه ۱۳۹۵ در دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار نمود.
يکشنبه 28 شهريور 1395  8:58
 کارگاه آموزشی سری‌های زمانی با Eviews برگزار گردید.
کارگاه آموزشی سری‌های زمانی با Eviews در تاریخ 14 لغایت 16 شهریورماه 1395 در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
شنبه 20 شهريور 1395  12:22
 دوره‌ی آموزشی اندازه‌گیری کار اجباری برگزار گردید.
همزمان با برگزاری سیزدهمین کنفرانس آمار ایران و برگزاری میزگرد آمار رسمی در دانشگاه باهنر کرمان با حضور دکتر فرهاد مهران (رئیس سابق بخش آمار سازمان بین‌المللی کار)، دوره‌ی آموزشی اندازه‌گیری کار اجباری در تاریخ ۶ لغایت ۸ شهریورماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
چهارشنبه 10 شهريور 1395  13:8
 کارگاه آموزشی تحلیل داده‌ها با SPSS (مقدماتی) برگزار گردید.
دوره‌ی آموزشی تحلیل داده‌ها با SPSS (مقدماتی) در تاریخ 11 لغایت 13 مردادماه 1395 در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.
شنبه 23 مرداد 1395  10:53
 کارگاه آموزشی تحلیل داده‌ها با STATA برگزار گردید.
دوره‌ی آموزشی تحلیل داده‌ها با STATA در تاریخ 27 لغایت 29 تیرماه 1395 در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
شنبه 23 مرداد 1395  10:51
 نشست تخصصی یک روزه در زمینه سرشماری الکترونیکی تجربیات کشور کره جنوبی
با توجه به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهر و آبان سال 1395، پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران (UNFPA) ، نشست تخصصی یک روزه در زمینه بررسی تجربیات کشور کره جنوبی در زمینه سرشماری الکترونیکی Technical Session for Information Sharing on Paperless Census را در تاریخ 2/5/1395 با حضور شرکت‌کنندگانی از دفاتر مختلف مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و پژوهشکده‌ی آمار برگزار نمود.
شنبه 23 مرداد 1395  10:40
 کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی با SQL پیشرفته برگزار گردید.
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی با SQL پیشرفته در تاریخ ۲۱ لغایت ۲۳ تیرماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. تدریس این دوره را جناب آقای سیاوش مرادآبادی از مرکز آمار ایران بر عهده داشتند.
سه شنبه 5 مرداد 1395  13:1
 دوره‌ی آموزشی کنترل افشای اطلاعات واحد آماری برگزار گردید.
این دوره‌ی آموزشی در تاریخ ۹ لغایت ۱۱ خردادماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.
سه شنبه 29 تير 1395  8:23
 کارگاه آموزشی استخراج نتایج سرشماری‌ها و طرح‌های آماری مرکز آمار ایران با استفاده از نرم‌افزار SASبرگزار گردید.
کارگاه آموزشی استخراج نتایج سرشماری‌ها و طرح‌های آماری مرکز آمار ایران با استفاده از نرم‌افزار SASدر تاریخ ۹لغایت ۱۲ خردادماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.
سه شنبه 29 تير 1395  8:22
 کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار R برگزار گردید.
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار R در تاریخ ۳ لغایت ۵ خردادماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.
سه شنبه 29 تير 1395  7:18
 کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار SQL (مقدماتی) برگزار گردید.
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار SQL (مقدماتی) در تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
سه شنبه 29 تير 1395  7:15
 هفدهمین شماره‌ی مجله‌ی آمار منتشر شد.
مرکز آمار ایران با توجّه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور کمک به پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به انتشار مجله‌ی آمار نموده است.
دوشنبه 21 تير 1395  12:50
1 2 3 4 5 6 7
 نتایج 20 - 40 از تعداد 140  خبر