|     |     |   English   |   دوشنبه 8 خرداد 1396
 
اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
دوره‌ی آموزشی اندازه‌گیری کار اجباری برگزار گردید.

همزمان با برگزاری سیزدهمین کنفرانس آمار ایران و برگزاری میزگرد آمار رسمی در دانشگاه باهنر کرمان با حضور دکتر فرهاد مهران (رئیس سابق بخش آمار سازمان بین‌المللی کار)، دوره‌ی آموزشی اندازه‌گیری کار اجباری در تاریخ ۶ لغایت ۸شهریورماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. در این دوره مطالبی در خصوص اندازه‌گیری کار اجباری و روش‌های آن شامل مفهوم و تعریف «کار اجباری»، دلیل اندازه‌گیری کار اجباری، برآورد جهانی کار اجباری، اندازه‌گیری از طریق آمارگیری خانواری، اندازه‌گیری از طریق آمارگیری کارگاه و سایر امکان کار، اندازه‌گیری از طریق آمار ثبتی و استفاده از روش‌های نمونه‌گیری جوامع کمیاب و پنهان ارائه گردید.

چهارشنبه 10 شهريور 1395  13:8

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 8 خرداد 1396  9:21:8
تعداد بازديد از اين خبر : 188