|     |     |   English   |   دوشنبه 8 خرداد 1396
 
اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
کارگاه آموزشی تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS (دوره ی پیشرفته) برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS (دوره ی پیشرفته) در تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. تدریس این دوره را جناب آقای دکتر علیرضا طاهریون عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی برعهده داشتند. در این دوره مطالبی در خصوص تحلیل رگرسیون خطی، تحلیل واریانس، روش‌های پیدا کردن نقاط دوره افتاده، رگرسیون لجستیک، روش‌های انتخاب مدل، تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار SPSS ارائه گردید.

شنبه 10 مهر 1395  13:17

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 8 خرداد 1396  4:59:46
تعداد بازديد از اين خبر : 738