|     |     |   English   |   پنجشنبه 1 تير 1396
 
اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
کارگاه آموزشی تحلیل داده‌ها با SPSS (مقدماتی) برگزار گردید.

دوره‌ی آموزشی تحلیل داده‌ها با SPSS (مقدماتی) در تاریخ 11 لغایت 13 مردادماه 1395 در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید. تدریس این دوره را جناب آقای دکتر علیرضا طاهریون عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی بر عهده داشتند. در این کارگاه درباره‌ی نحوه مدیریت، ذخیره‌سازی، ویرایش و انتقال داده مطالبی ارائه گردید. همچنین انواع آزمون‌های آماری، تحلیل واریانس یک‌طرفه و روش‌های تحلیل جداول توافقی و تحلیل رگرسیون خطی با نرم‌افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت.

شنبه 23 مرداد 1395  10:53

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 1 تير 1396  18:55:31
تعداد بازديد از اين خبر : 987