طرح پژوهشی بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر الگوی مصرف خانوارها منتشر شد

۲۰ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۸:۲۲ کد : ۶۱ اخبار و رویدادها
پژوهشکده‌ی آمار با توجه به رسالت خود در زمینه‌ی اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف تولید شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز نظام آماری کشور، اجرای طرح پژوهشی «بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها برالگوی مصرف خانوارها» را در دستور کار خود قرار داد. اجرای این طرح از تیر ۱۳۹۲ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

هنگام ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی هر کشور،‌ شناخت ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی در گروه‌های مختلف هزینه‌ و درآمد و نیز تغییرات ناشی از اعمال سیاست‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ در کشور برای کاهش نابرابری‌های موجود و افزایش عدالت در توزیع منابع مالی از جمله برنامه‌های اقتصادی است که انتظار می‌رود تأثیر معنی‌داری بر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوارها داشته باشد.از این رو بررسی تأثیر اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر اقتصاد خانوارها، به ویژه خانوارهای فقیر در دهک‌های درامدی پایین ضروری به نظر می‌رسد.

پژوهشکده‌ی آمار با توجه به رسالت خود در زمینه‌ی اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف تولید شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز نظام آماری کشور، اجرای طرح پژوهشی «بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها برالگوی مصرف خانوارها» را در دستور کار خود قرار داد. اجرای این طرح از تیر ۱۳۹۲ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. 


نظر شما :