طرح پژوهشی تحلیل روند تحولات جمعیت ایران: گذشته، حال و آینده منتشر شد

۱۹ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۷ کد : ۵۹ اخبار و رویدادها
پژوهشکده‌ی آمار در راستای نیل به رسالت تعیین شده خویش در زمینه انجام طرح‌های پژوهشی اجرای طرح پژوهشی «تحلیل روند تحولات جمعیت ایران: گذشته، حال و آینده» را با هدف مطالعه و واکاوی روندهای گذشته، حال و آینده جمعیت و همچنین فرصت‮ها و چالش‮های ایجاد شده اخیر و آینده‌ی جمعیتی ایران در دستور کار خود قرار داده است. در این طرح ابتدا به بررسی پویایی ابعاد مختلف جمعیت ایران پرداخته، سپس بر مبنای نتایج سرشماری ۰۹۳۱ به پیش‮بینی تحولات جمعیتی تا سال ۰۳۴۱ پداخته شده است. در نهایت، تحلیلی از چالش‮ها و فرصت‮های جمعیتی ایران به ‮ویژه «فرصت طلایی پنجره جمعیتی» و «چالش باروری پایین» ارائه و در این راستا نکات و پیشنهادهایی برای سیاست‮گذاری و مدیریت فرایندهای جدید جمعیتی کشور ارائه شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬اجرای این طرح پژوهشی از دی ۱۳۹۱ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

امروزه رشد جمعیت ایران، فرصت‮ها و چالش‮های پیش روی آن، به یکی از محورهای اصلی در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل شده است. تحولات سریع فرایندهای جمعیتی کشور در دهه‮های اخیر، به ویژه کاهش باروری به زیر سطح جانشینی، تدوین و بازنگری راهبردها و سیاست‮های جمعیتی کشور موضوعی است که بیش از پیش توجه برنامه‮ریزان، سیاست‮گذاران و محققان کشور را به خود معطوف ساخته است. در این ارتباط، پویایی‮شناسی جمعیت که با بررسی تعیین‮کننده‮ها و پیامدهای تغییرات در ساختار، توزیع و رشد جمعیت سروکار دارد، از اهمیت تحقیقاتی‮ـ سیاستی زیادی برخوردار است. در این زمینه، آینده‌ی باروری و ساختارهای سنی در حال تغییر جمعیت، دو مبحث مهم و کلیدی است که بررسی آن‌ها در کنار سایر پدیده‮ها و فرایندهای جمعیتی در این گزارش می‮تواند ما را در پاسخ به این دو سؤال کمک و یاری رساند.

پژوهشکده‌ی آمار در راستای نیل به رسالت تعیین شده خویش در زمینه انجام طرح‌های پژوهشی اجرای طرح پژوهشی «تحلیل روند تحولات جمعیت ایران: گذشته، حال و آینده» را با هدف مطالعه و واکاوی روندهای گذشته، حال و آینده جمعیت و همچنین فرصت‮ها و چالش‮های ایجاد شده اخیر و آینده‌ی جمعیتی ایران در دستور کار خود قرار داده است. در این طرح ابتدا به بررسی پویایی ابعاد مختلف جمعیت ایران پرداخته، سپس بر مبنای نتایج سرشماری ۰۹۳۱ به پیش‮بینی تحولات جمعیتی تا سال ۰۳۴۱ پداخته شده است. در نهایت، تحلیلی از چالش‮ها و فرصت‮های جمعیتی ایران به ‮ویژه «فرصت طلایی پنجره جمعیتی» و «چالش باروری پایین» ارائه و در این راستا نکات و پیشنهادهایی برای سیاست‮گذاری و مدیریت فرایندهای جدید جمعیتی کشور ارائه شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬اجرای این طرح پژوهشی از دی ۱۳۹۱ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.


نظر شما :