دوره‌ی آموزشی «آشنایی با جورسازی آماری» برگزار شد

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۹ کد : ۴۸۱ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره‌ی آموزشی «آشنایی با جورسازی آماری» در تاریخ ۷و ۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط خانم زهرا قیومی در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
دوره‌ی آموزشی «آشنایی با جورسازی آماری» برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره‌ی آموزشی «آشنایی با جورسازی آماری» به‌مدت ۸ ساعت در تاریخ ۷ و ۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط خانم زهرا قیومی، دانشجوی دکتری رشته آمار، در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

در این دوره‌ی آموزشی موضوعاتی از قبیل ضرورت استفاده از فن جورسازی آماری، مدل‌سازی خطای اندازه‌گیری متغیر درآمد و جورسازی آماری طرح‌های آمارگیری هزینه و درآمد خانوار و نیروی کار ارائه شد.


( ۱ )

نظر شما :