کارگاه آموزشی استقرار نظام آمار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‌ (ویژه‌ی مدیران کل استان‌ها) برگزار شد

۲۳ دی ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۳ کد : ۴۷۶ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
کارگاه آموزشی استقرار نظام آمار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‌ (ویژه‌ی مدیران کل استان‌ها) ۱۵ تا ۱۷ دی ۱۳۹۷ توسط آقایان دکتر محمدصادق علی‌پور، دکتر نادر حکیمی‌پور، دکتر مهدی نقی‌خانی، دکتر محمد شیری، دکتر ودود کرامتی و خانم دکتر لیدا کلهری برگزار شد.
کارگاه آموزشی استقرار نظام آمار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‌ (ویژه‌ی مدیران کل استان‌ها) برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی استقرار نظام آمار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‌ (ویژه‌ی مدیران کل استان‌ها) به‌مدت ۳۲ساعت در روزهای ۱۵ تا ۱۷ دی ۱۳۹۷ در هتل آساره با همکاری پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. مدرسین این کارگاه آقای دکتر محمدصادق علی‌پور، عضو هیئت علمی و سرپرست پژوهشکده‌ی آمار، دکتر نادر حکیمی‌پور، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آمارهای اقتصادی، دکتر محمد شیری، عضو هیئت علمی و مدیر گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی، دکتر مهدی نقی‌خانی مدیر گروه آموزش و فناوری اطلاعات، دکتر ودود کرامتی کارشناس معاونت طرح‌های ‌آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران و دکتر لیدا کلهری عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری بودند.

در این کارگاه آموزشی مبانی آمار رسمی توسط آقایان دکتر محمدصادق علی‌پور، دکتر نادر حکیمی‌پور و دکتر محمد شیری ارائه شد. همچنین نظام آماری سازمانی و مدیریت و تصمیم‌گیری شواهد مبنا توسط آقای دکتر مهدی نقی‌خانی، آشنایی با مبانی و روش‌های آماری و آشنایی با روش‌های ارتقاء سواد و فرهنگ آماری توسط خانم دکتر لیدا کلهری و آمارهای ثبتی توسط آقای دکتر ودود کرامتی ارائه شد.


نظر شما :