پنجمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

۱۱ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۷ کد : ۴۷۲ سخنرانی‌ها
پنجمین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۷ توسط خانم‌ها کیانا ملک‌پور، شهلا صباغی، هما طاهری‌پور و فریده دل‌عظیمی در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد
پنجمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی اول با عنوان «تطبیق منابع آماری برای برآورد اشتغال مزد و حقوق‌بگیران» توسط خانم کیانا ملک‌پور رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پژوهشکده‌ی آمار ارائه شد.

ایشان در این سخنرانی درباره‌ی آمار اشتغال، نقص وجود بررسی اجمالی سراسری در حوزه بازار کار، مشکلات و محدودیت‌های توصیف پویایی بازار کار، مفقود بودن ارتباط بین بازار کار و دیگر سیستم‌های آماری توضیحاتی را ارائه کردند.

سخنرانی دوم با عنوان «بررسی شاخص‌های عدالت جنسیتی (نابرابری جنسیتی) در حوزه‌های بازار کار، تعاون و رفاه» توسط خانم‌ها شهلا صباغی، رئیس گروه پژوهش و نظارت و هما طاهری‌پور، رئیس گروه گردآوری و انتشار آمار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ایشان در این سخنرانی به مفهوم نابرابری و برابری اجتماعی، عدالت جنسیتی، توزیع نسبی جمعیت غیرفعال، شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری، نسبت و نرخ اشتغال، نرخ بیکاری کوتاه مدت و بلند مدت، نرخ مشارکت اقتصادی و سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی توضیحاتی ارائه کردند.

سخنرانی سوم با عنوان «شناخت شاخص NEET و بررسی وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها» توسط خانم‌ها فریده دل‌عظیمی، کارشناس آمار و هما طاهری‌پور، رئیس گروه گردآوری و انتشار آمار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز آمار ایران برگزار شد.

ایشان در این سخنرانی به معرفی شاخص NEET، وضعیت شاخص NEET در ایران و در مقایسه با سایر کشورها توضیحاتی را ارائه کردند.


نظر شما :