کارگاه آموزشی «شناسایی داده‌های دورافتاده با نرم‌افزار R» برگزار شد

۱۱ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۶ کد : ۴۶۹ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
کارگاه آموزشی «شناسایی داده‌های دورافتاده با نرم‌افزار R» در تاریخ ۲ تا ۴ دی ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر اشکان شباک و خانم دکتر تابان باغ‌فلکی در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد
کارگاه آموزشی «شناسایی داده‌های دورافتاده با نرم‌افزار R» برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی «شناسایی داده‌های دورافتاده با نرم‌افزار R» به‌مدت ۱۲ ساعت در تاریخ ۲ تا ۴ دی ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر اشکان شباک عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی آمار و سرپرست دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری و خانم دکتر تابان باغ‌فلکی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، معرفی روش‌های استوار و ضرورت شناخت آن، روش‌های استوار در داده‌های یک متغیره و چندمتغیره و کاربرد نرم‌افزار R در روش‌های استوار و شناسایی داده‌های دورافتاده ارائه شد.


نظر شما :