چهارمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «تحلیل آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

۱۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۴ کد : ۴۶۷ سخنرانی‌ها
چهارمین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «تحلیل آمارهای اجتماعی و اقتصادی» در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط خانم‌ها شهلا صباغی، هما طاهری‌پور و آقای دکتر اشکان شباک در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد
چهارمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «تحلیل آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی اول با عنوان «سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کشور» توسط خانم شهلا صباغی، رئیس گروه پژوهش و و نظارت مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

 

ایشان در این سخنرانی درباره‌ی بررسی ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی اتباع خارجی، بررسی تأثیر حضور اتباع خارجی بر شاخص‌های بازار کار و بررسی پیامدهای مثبت و منفی اشتغال اتباع خارجی در کشور توضیحاتی را ارائه کردند.

سخنرانی دوم با عنوان «تأثیر مهاجرت‌های شغلی بر بازار کشور» توسط خانم هما طاهری‌پور، رئیس محترم گروه گردآوری و انتشار آمار و اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ایشان در این سخنرانی درباره علل مهاجرت، سهم مهاجران شغلی به تفکیک علت مهاجرت و جنس، اثر مهاجران شغلی بر نرخ بیکاری در کل کلان شهرها توضیحاتی را ارائه کردند.

سخنرانی سوم با عنوان «استفاده از روش‌های استنباط و پیش‌گویی بیزی برای پیش‌گویی نرخ بیکاری ایران» توسط آقای دکتر اشکان شباک، عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی آمار و سرپرست دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری مرکز آمار ایران در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ایشان در این سخنرانی درباره‌ی مدل‌بندی آماری، مدل‌های بیزی برای تحلیل داده‌های طولی، توزیع‌های پیشین و پسین پیشگویی، پیش‌گویی نرخ بیکاری برای سال ۱۳۹۵ توضیحاتی را ارائه کردند.


نظر شما :