کارگاه آموزشی «اصول، مفاهیم و کاربرد جداول داده و ستانده» برگزار شد

۰۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۹ کد : ۴۳۵ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
کارگاه آموزشی «اصول، مفاهیم و کاربرد جداول داده و ستانده» در روزهای ۲۲ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷ توسط آقای فرشاد روشن و خانم‌ها مهناز کاظمی، دکتر بهنوش‌السادات آقایان و دکتر موراشین جوان در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
کارگاه آموزشی «اصول، مفاهیم و کاربرد جداول داده و ستانده» برگزار شد

کارگاه آموزشی «اصول، مفاهیم و کاربرد جداول داده و ستانده» به‌مدت ۱۲ ساعت در روزهای ۲۲ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷ توسط آقای فرشاد روشن، کارشناس جداول داده و ستانده، خانم‌ها مهناز کاظمی، کارشناس حساب‌های صنعت و معدن، دکتر بهنوش‌السادات آقایان، کارشناس گروه حساب‌های تولید ملی و دکتر موراشین جوان، کارشناس حساب‌های درآمد مرکز آمار ایران، در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، مطالبی درخصوص کلیات حساب‌های ملی، روش‌های تهیه و تدوین جداول داده و ستانده و کاربردهای آن، و چگونگی تهیه‌ی جداول داده و ستانده‌ی سال ۱۳۹۰ در مرکز آمار ایران، ارائه شد.


نظر شما :