طرح پژوهشی «طراحی نظام آماری سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری» منتشر شد

۰۱ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۲ کد : ۴۲۹ طرح‌های پژوهشی
نظام آمار یک سازمان، به طور کلی، مجموعه‌ی از بخش‌ها و واحدهای سیاست‌گذاری، تخصصی و عملیاتی آن سازمان و روابط درونی و بیرونی میان آن‌ها است که مطابق قوانین و دستورالعمل‌ها در رویه‌های معینی در تعامل با یکدیگر به صورت یکپارچه و سازمان‌یافته به تولید و انتشار آمار می‌پردازند.
طرح پژوهشی «طراحی نظام آماری سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری» منتشر شد

نظام آمار یک سازمان، به طور کلی، مجموعه‌ی از بخش‌ها و واحدهای سیاست‌گذاری، تخصصی و عملیاتی آن سازمان و روابط درونی و بیرونی میان آن‌ها است که مطابق قوانین و دستورالعمل‌ها در رویه‌های معینی در تعامل با یکدیگر به صورت یکپارچه و سازمان‌یافته به تولید و انتشار آمار می‌پردازند. با توجه به لزوم سازگاری این نظام با نظام ملی آمار کشور، باید نقش و جایگاه نظام آماری سازمان با نظام آماری ملی کشور نیز به روشنی تعریف شود. در واقع نظام آمار سازمان، مدیریت جریان داده‌های درون آن سازمان، به منظور تولید و انتشار آمار دقیق و درست است. بنابراین برای دسترسی به آمار دقیق، درست و بهنگام، نیاز به استقرار نظام آمار در یک سازمان است که آمار مورد نظر مدیران و برنامه‌ریزان را به‌صورت دقیق، درست و بهنگام، در دسترس آنان قرار دهد. سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری نیز برای انجام کارا و اثربخش ماموریت‌های سازمانی خود، نیازمند ایجاد نظام جامع آمار می‌باشد. از این‌رو و با توجه به نیاز احساس شده طرح پژوهشی «طراحی نظام آماری سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری» برای ایجاد و استقرار چنین نظامی در قالب یک طرح پژوهشی مشترک با پژوهشکده آمار از اواخر سال ۱۳۹۵در دستور کار مدیران و مسئولان سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری قرار گرفت که این طرح به‌طور رسمی از ابتدای سال ۹۶ آغاز شد و طی یکسال در چارچوب سه مرحله اصلی «شناخت و تحلیل وضع موجود»، «ارائه طرح مطلوب» و «طراحی و ارائه برنامه‌گذار» انجام شد.

این پژوهش در گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی پژوهشکده‌ی آمار توسط آقای دکتر کاوه کیانی به عنوان مجری طرح و آقایان دکتر اشکان شباک، دکتر نادر حکیمی‌پور، ودود کرامتی و دکتر عباس مرادی به‌عنوان همکاران طرح انجام شده است که از ایشان صمیمانه تشکر و قدردانی می‌شود.


نظر شما :