کارگاه آموزشی روش‌های ادیت و جانهی در آمارگیری‌ها برگزار شد.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۴ کد : ۳۸۱ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
کارگاه آموزشی روش‌های ادیت و جانهی در آمارگیری‌ها در روزهای ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت‌ ۱۳۹۷ به‌مدت ۱۸ ساعت توسط خانم دکتر تابان باغ‌فلکی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.
کارگاه آموزشی روش‌های ادیت و جانهی در آمارگیری‌ها برگزار شد.

کارگاه آموزشی روش‌های ادیت و جانهی در آمارگیری‌ها در روزهای ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت‌ ۱۳۹۷ به‌مدت ۱۸ ساعت توسط خانم دکتر تابان باغ‌فلکی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. در این کارگاه آموزشی در خصوص داده‌های گم‌شده و روش‌های جانهی، الگوریتم EM، روش‌های بیزی، جانهی مقادیر گم‌شده با استفاده از نرم‌افزار R و SPSS مطالبی ارائه گردید.


نظر شما :