دهمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع نیروی کار برگزار شد.

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۳:۲۰ کد : ۳۷۲ سخنرانی‌ها
دهمین نشست از مجموعه نشست‌های «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با ارائه‌ی دو سخنرانی با موضوع «نیروی کار» در روز ۸ اسفند ۱۳۹۶ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهشکده‌ی آمار در مرکز آمار ایران برگزار شد.
دهمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع نیروی کار برگزار شد.

دهمین نشست از مجموعه نشست‌های «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با ارائه‌ی دو سخنرانی با موضوع «نیروی کار» در روز ۸ اسفند ۱۳۹۶ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهشکده‌ی آمار در مرکز آمار ایران برگزار شد. اولین سخنرانی توسط آقای حسین علیزاده با همکاری خانم کیانا ملک‌پور، رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر حادثه‌های شغلی در کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش‌تر با تکیه بر رگرسیون Lasso» ارائه شد. دومین سخنرانی نیز توسط خانم هما طاهری‌پور، رئیس گروه جمع‌آوری آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «بررسی طول مدت بیکاری زنان و ماندگاری آنان در بازار کار» ارائه شد.


۱ رای

نظر شما :