کارگاه آموزشی «برنامه‌نویسی با نرم‌افزار SQL» برگزار شد.

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۶ کد : ۳۴۶ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
کارگاه آموزشی «برنامه‌نویسی با نرم‌افزار SQL» در روزهای ۹ تا ۱۱ بهمن‌ ۱۳۹۶ توسط آقای دکتر سید جمال میرکمالی، عضو هیئت علمی دانشگاه اراک برگزار شد.
کارگاه آموزشی «برنامه‌نویسی با نرم‌افزار SQL» برگزار شد.

کارگاه آموزشی «برنامه‌نویسی با نرم‌افزار SQL» در روزهای ۹ تا ۱۱ بهمن‌ ۱۳۹۶ توسط آقای دکتر سید جمال میرکمالی، عضو هیئت علمی دانشگاه اراک برگزار شد. در این کارگاه، موضوعاتی از قبیل انواع داده‌ها، مفاهیم اولیه‌ی  SQL، ساخت دادگان، ساخت جدول، Data Query Language (DQL)و (DML) Data Manipulation  Language ارائه گردید.


( ۱ )

نظر شما :