دوره‌ی آموزشی «آشنایی با کلیات اقتصاد» برگزار شد.

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۲ کد : ۳۴۵ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره‌ی آموزشی «آشنایی با کلیات اقتصاد» در روز‌های ۷ و۱۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط آقای جواد حسین‌زاده، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران برگزار شد.
دوره‌ی آموزشی «آشنایی با کلیات اقتصاد» برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «آشنایی با کلیات اقتصاد» در روز‌های ۷ و ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط آقای جواد حسین‌زاده، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران برگزار شد. در این دوره مفاهیم اساسی علم اقتصاد شامل بازار، تقاضا، عرضه، تعادل، کشش، بازار کار و همچنین مطالبی در خصوص حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت و سایر آمارهای اقتصادی مرکز آمار ایران ارائه گردید.


( ۱ )

نظر شما :