دوره‌ی آموزشی «آشنایی با منابع خطا در آمارگیری و روش‌های محاسبه و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری» برگزار شد.

۲۳ دی ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۸ کد : ۳۱۹ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره‌ی آموزشی «آشنایی با منابع خطا در آمارگیری و روش‌های محاسبه و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری» در روز‌های ۲۸و ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط خانم لیدا کلهری، عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار و آقای محمدرضا ریحانی، کارشناس دفتر روش‌های آماری و طرح‌های نمونه‌گیری مرکز آمار ایران برگزار شد.
دوره‌ی آموزشی «آشنایی با منابع خطا در آمارگیری و روش‌های محاسبه و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری» برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «آشنایی با منابع خطا در آمارگیری و روش‌های محاسبه و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری» در روز‌های ۲۸و ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط خانم لیدا کلهری، عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار و آقای محمدرضا ریحانی، کارشناس دفتر روش‌های آماری و طرح‌های نمونه‌گیری مرکز آمار ایران برگزار شد. در این دوره انواع خطاهای آماری، منابع ایجاد خطاهای اندازه گیری، روش‌های محاسبه‌ی خطاهای اندازه‌گیری، معرفی مدل با متغیر پنهان و مدل مارکوف آشکار، و برآورد اریبی بی‌پاسخی در آمارگیری نیروی کار و راهکارهای کاهش آن با تغییر وزن‌دهی ارائه گردید.


نظر شما :