دوره‌ی آموزشی ثبت‌های آماری کسب و کار‌: استفاده‌ی بهینه از داده‌های اداری برگزار شد.

۱۱ دی ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۵ کد : ۳۱۸ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره‌ی آموزشی ثبت‌های آماری کسب و کار: استفاده‌ی بهینه از داده‌های اداری با همکاری مؤسسه‌ی آمار آسیا و اقیانوسیه، مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار در تاریخ ۱۹ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۶ در مرکز آمار ایران برگزار شد.
دوره‌ی آموزشی ثبت‌های آماری کسب و کار‌: استفاده‌ی بهینه از داده‌های اداری برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی ثبت‌های آماری کسب و کار: استفاده‌ی بهینه از داده‌های اداری با همکاری مؤسسه‌ی آمار آسیا و اقیانوسیه، مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار در تاریخ ۱۹ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۶ در مرکز آمار ایران برگزار شد. مدرسان این دوره، آقایان ایوان برند از مؤسسه‌ی آمار آسیا و اقیانوسیه، مایکل راسل بیدینگتون از مؤسسه‌‌ی اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه و دکتر کاوه کیانی عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار بودند. شرکت‌کنندگان در این دوره‌ی بین‌المللی از کشورهای ارمنستان، تاجیکستان، گرجستان، قزاقستان، آذربایجان، قزقیزستان، مغولستان و نیز برخی دستگاه‌های اجرایی کشور، شامل مرکز آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، اتاق اصناف، مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شرکت پست و سازمان امور مالیاتی بودند. هدف از برگزاری این دوره‌ی آموزشی، فراهم آوردن زمینه‌ی لازم برای توصیف بهترین اقدامات و تبادل تجربیات در ارتباط با چالش‌ها و موضوعات مهم در حوزه‌ی بهبود، اصلاح، نگهداری و استفاده از آمارهای ثبتی کسب و کار بود.


نظر شما :