چهارمین نشست بررسی دیدگاه‌ها و تجربیات آمار رسمی با عنوان «نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آمارگیری» برگزار شد.

۱۳ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۳۱۰ سخنرانی‌ها
پژوهشکده‌ی آمار با نماینده‌ی بخش خصوصی (شرکت شاخص‌نگار) و معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌ شرقی چهارمین نشست بررسی دیدگاه‌ها و تجربیات آمار رسمی با عنوان «نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آمارگیری» در مرکز آمار ایران را در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ برگزار کرد.
چهارمین نشست بررسی دیدگاه‌ها و تجربیات آمار رسمی با عنوان «نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آمارگیری» برگزار شد.

 در این نشست، سه سخنرانی توسط متخصصان و کارشناسان برگزار شد. اولین سخنرانی با عنوان «واگذاری برخی از امور دولتی به بخش خصوصی: موانع و مشکلات آماری» توسط آقای علی منافی، معاون مدیر کل آمار و اطلاعات معاونت آمار و برنامه‌‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌ شرقی ارائه گردید. در این سخنرانی روندی از واگذاری‌های انجام شده در حوزه اجرای طرح آمارگیری معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌ شرقی از سال ۱۳۷۰ به بخش خصوصی ارائه و چالش‌های آن مورد بررسی قرار گرفت. دومین سخنرانی با عنوان «مروری بر نقش شرکت‌های آماری خصوصی در نظام آماری کشور» توسط آقای جعفر عسگری، مشاور آمار و بهره‌وری و عضو هیئت مدیره شرکت شاخص نگار ارائه شد. در این سخنرانی وضعیتی از تعداد شرکت‌های آماری خصوصی و برخی از مسائل و مشکلات فراروی آن‌ها مطرح شد و سومین سخنرانی با عنوان «به‌کارگیری شرکت‌های آماری در تولید آمار رسمی: بیم‌ها و امیدها» توسط آقای غلام‌رضا ایزدی،‌ مدیر کل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری مرکز آمار ایران ارائه شد. در این سخنرانی، برخی از فعالیت‌های قابل انجام توسط شرکت‌های آماری خصوصی و مزیت‌ها و مسائل به کارگیری شرکت‌های آماری در اجرای طرح‌های آمارگیری مورد بررسی قرار گرفت. 


نظر شما :