سخنرانی «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری» توسط آقای دکتر فرهاد مهران در مرکز آمار ایران برگزار شد.

۲۲ آبان ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۴ کد : ۳۰۵ سخنرانی‌ها
نخستین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های شش‌ماهه‌ی دوم سال ۱۳۹۶ پژوهشکده‌ی آمار با عنوان «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری» توسط آقای دکتر فرهاد مهران، مشاور سازمان بین‌المللی کار (ILO) در تاریخ ۹ آبان‌ ۱۳۹۶ در مرکز آمار ایران برگزار شد.
سخنرانی «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری» توسط آقای دکتر فرهاد مهران در مرکز آمار ایران برگزار شد.

نخستین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های شش‌ماهه‌ی دوم سال ۱۳۹۶ پژوهشکده‌ی آمار با عنوان «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری» توسط آقای دکتر فرهاد مهران، مشاور سازمان بین‌المللی کار (ILO) در تاریخ ۹ آبان‌ ۱۳۹۶ در مرکز آمار ایران برگزار شد. در این سخنرانی گزارشی از طرح پژوهشی «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری» ارائه شد که توسط آقای دکتر فرهاد مهران (به‌عنوان مجری) با همکاری جمعی از اعضای پژوهشکده‌ی آمار و مرکز آمار ایران انجام پذیرفته است. این سخنرانی در سه بخش ارائه شد:

۱- خطای بی‌پاسخی و تشکیل گروه‌های همگن برای کاهش آن.

۲- کاستن یا یکنواخت کردن منابع عمده‌ی خطای اندازه‌گیری و استفاده از روش‌های علوم ‌شناختی و پرسشگری مطابق متن برای کاهش آن.

۳- شاخص میزان خطاهای اندازه‌گیری و استفاده از مدل‌های مارکوف پنهان برای محاسبه‌ی خطاهای اندازه‌گیری. 


نظر شما :