دوره‌ی آموزشی روش‌های براورد خط فقر و شاخص‌های نابرابری برگزار شد.

۰۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۶:۲۹ کد : ۲۹۸ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره‌ی آموزشی «براورد خط فقر و شاخص‌های نابرابری» با معرفی روش‌های اندازه‌گیری خط فقر و شاخص‌های فقر در روز‌های ۲۰ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ برگزار شد.
دوره‌ی آموزشی روش‌های براورد خط فقر و شاخص‌های نابرابری برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «براورد خط فقر و شاخص‌های نابرابری» با معرفی روش‌های اندازه‌گیری خط فقر و شاخص‌های فقر در روز‌های ۲۰ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ توسط آقای دکتر خلیل حیدری، عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. در این دوره تاریخچه‌ی مطالعات فقر، تعاریف فقر و خط فقر، اقسام فقر، مشکلات تعیین خط فقر و روش‌های براورد خط فقر ارائه گردید. 


نظر شما :