کارگاه آموزشی سری‌های زمانی کاربردی برگزار شد.

۰۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۶:۲۴ کد : ۲۹۷ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
کارگاه آموزشی «سری‌های زمانی کاربردی» با هدف آشنایی با انواع مدل‌های سری زمانی برای داده‌های اقتصادی در روز‌های ۲۶ تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ برگزار شد.
کارگاه آموزشی سری‌های زمانی کاربردی برگزار شد.

کارگاه آموزشی «سری‌های زمانی کاربردی» با هدف آشنایی با انواع مدل‌های سری زمانی برای داده‌های اقتصادی در روز‌های ۲۶ تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ توسط آقای دکتر تیمور محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. در این کارگاه، مطالبی درباره‌ی موضوعاتی از قبیل مدل‌های ARIMA، GARCH،  VECMو VAR ارائه گردید. 


۱ رای

نظر شما :