دوره‌ی آموزشی آمارگیری‌های ثبتی‌مبنا (پیشرفته) برگزار گردید.

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۲ کد : ۲۹۳ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره‌ی آموزشی آمارگیری‌های ثبتی‌مبنا (پیشرفته) برگزار گردید. در تاریخ ۱۲ الی ۱۳ شهریور ۹۶ با هدف آشنایی کارشناسان و متخصصین واحدهای آماری دستگاه اجرایی کشور در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید. مدرس این دوره‌ی آقای دکتر کاوه کیانی عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار و مشاور رییس مرکز آمار ایران بودند.
دوره‌ی آموزشی آمارگیری‌های ثبتی‌مبنا (پیشرفته) برگزار گردید.

دوره‌ی آموزشی آمارگیری‌های ثبتی‌مبنا (پیشرفته) برگزار گردید.در تاریخ ۱۲ الی ۱۳ شهریور ۹۶ با هدف آشنایی کارشناسان و متخصصین واحدهای آماری دستگاه اجرایی کشور در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید. مدرس این دوره‌ی آقای دکتر کاوه کیانی عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار و مشاور رییس مرکز آمار ایران بودند. در این دوره مفاهیم پیشرفته آمارگیری ثبتی‌مبنا شامل روش‌های براورد (مقادیر گمشده، پوشانش ثبت، متغیرهای چند مقداره)، فراداده‌ها و کیفیت آمارهای ثبتی‌مبنا ارائه گردید.


نظر شما :