آغاز به کار کارگروه تدوین برنامه «آموزش و پژوهش آمار»

۰۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۰ کد : ۲۷۴ اخبار و رویدادها
به منظور تهیه و تدوین برنامه ملی آمار، کارگروه آموزش و پژوهش آمار با حضور رییس پژوهشکده‌ی آمار و اعضای مصوب شورای عالی آمار تشکیل شد.
آغاز به کار کارگروه تدوین برنامه «آموزش و پژوهش آمار»

به منظور تهیه و تدوین برنامه ملی آمار، کارگروه آموزش و پژوهش آمار با حضور رییس پژوهشکده‌ی آمار و اعضای مصوب شورای عالی آمار تشکیل شد. این کارگروه با بررسی وضعیت گذشته و موجود و تعیین چالش‌ها، نسبت به ترسیم چشم‌انداز مطلوب و تعیین برنامه‌های عملیاتی، اعتبارات و احکام برنامه‌ ملی آمار در حوزه آموزش و پژوهش اقدام خواهد نمود. این برنامه‌ها و احکام پس از تصویب ستاد برنامه ملی آمار و شورای عالی آمار محور فعالیت‌های کمیته واحدهای مربوط، به ویژه پژوهشکده‌ی آمار و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.


نظر شما :