سخنرانی «اقتصادسنجی حراج » از مجموعه سخنرانی‌های علمی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.

۰۴ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۴۸ کد : ۲۷۲ سخنرانی‌ها
پژوهشکده‌ی آمار با هدف بررسی و مرور مطالعات علمی صورت گرفته در حوزه آمار رسمی اقدام به برگزاری سخنرانی علمی با عنوان «اقتصادسنجی حراج» در تاریخ ۳ مرداد ۹۶ در محل پژوهشکده آمار نمود.
سخنرانی «اقتصادسنجی حراج » از مجموعه سخنرانی‌های علمی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.

پژوهشکده‌ی آمار با هدف بررسی و مرور مطالعات علمی صورت گرفته در حوزه آمار رسمی اقدام به برگزاری سخنرانی علمی با عنوان «اقتصادسنجی حراج» در تاریخ ۳ مرداد ۹۶ در محل پژوهشکده آمار نمود.

این سخنرانی توسط آقای امید صفرزاده دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بیلکنت آنکارا ارائه شد. در این سخنرانی ایشان به ارایه قضایای اصلی  آماری و اقتصادسنجی مربوط به حراج‌ها پرداختند. پس از ارائه قضایای اصلی مربوط به مسئله حراج، ایشان مثالی را از داده‌ها و اطلاعات سایت حراجی ebay ارائه کردند. ایشان در این مثال، براساس قضایای ارائه شده در قسمت قبل و با استفاده از نرم‌افزارهای آماری و اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل داده ها و ارایه نتایج حاصل از آن پرداختند.


نظر شما :