کارگاه آموزشی کنترل افشای واحد آماری برگزار گردید.

۰۴ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۴۰ کد : ۲۷۱ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
کارگاه آموزشی کنترل افشای واحد آماری در ۱ تا ۳ مرداد ۹۶ توسط دکتر حمیدرضا نواب‌پور عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه علامه طباطبایی و آقای غلامرضا ایزدی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.
کارگاه آموزشی کنترل افشای واحد آماری برگزار گردید.

کارگاه آموزشی کنترل افشای واحد آماری در ۱ تا ۳ مرداد ۹۶ توسط دکتر حمیدرضا نواب‌پور عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه علامه طباطبایی و آقای غلامرضا ایزدی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید. در این کارگاه مطالبی در خصوص انواع داده‌ها در آماررسمی و روش‌های جلوگیری از افشای داده‌ها هویتی به تفکیک خرد و کلان توسط نرم‌افزارTu-Argus و Mu-Argus ارائه گردید.

 


نظر شما :