دوره‌ی آموزشی برآورد کوچک ناحیه‌ای: مرور و پیشرفت‌های جدید برگزار گردید.

۰۴ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۳۵ کد : ۲۷۰ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره‌ی آموزشی برآورد کوچک ناحیه‌ای: مرور و پیشرفت‌‌های جدید در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ تیر۹۶ توسط آقای دکتر محمد جعفری جوزانی عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه مینتوبا کانادا درپژوهشکده آمار برگزار گردید.
دوره‌ی آموزشی برآورد کوچک ناحیه‌ای: مرور و پیشرفت‌های جدید برگزار گردید.

دوره‌ی آموزشی برآورد کوچک ناحیه‌ای: مرور و پیشرفت‌‌های جدید در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ تیر۹۶ توسط آقای دکتر محمد جعفری جوزانی عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه مینتوبا کانادا درپژوهشکده آمار برگزار گردید. در این دوره  تاریخچه‌ی از روند تکمیلی برآورد کوچک ناحیه‌ای (SAE)، براورد مدل- پایه‌ در SAE به صورت مستقیم و غیرمستقیم، روش‌های مدل- پایه، خطای اندازه‌گیری و خوشه‌بندی در SAE به همراه نرم‌افزار R برگزار گردید.


نظر شما :