دوره‌ی آموزشی روش‌های طراحی جداول داده-ستانده و بهنگام سازی آن برگزار گردید.

۰۴ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۵ کد : ۲۶۸ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره‌ی آموزشی طراحی جداول داده-ستانده و بهنگام‌سازی آن در تاریخ ۱۳ الی ۱۴ تیر۹۶ توسط دکتر اسفندیار جهانگرد دکترای اقتصاد نظری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.
دوره‌ی آموزشی روش‌های طراحی جداول داده-ستانده و بهنگام سازی آن برگزار گردید.

دوره‌ی آموزشی طراحی جداول داده-ستانده و بهنگام‌سازی آن در تاریخ ۱۳ الی ۱۴ تیر۹۶ توسط دکتر اسفندیار جهانگرد دکترای اقتصاد نظری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید. در این دوره مبانی نظری داده-ستانده مباحثی، رویکردهای تکنولوژی، تجربه ایران در طراحی جداول داده-ستانده و جداول سنتی و مدرن به همراه مثال‌هایی از کاربرد جداول داده - ستانده ارائه گردید.


نظر شما :