دوره‌ی آموزشی آمارگیری ثبتی-‌مبنا (مقدماتی) برگزار گردید.

۰۴ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۹ کد : ۲۶۷ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دوره ‌آموزشی آمارگیری ثبتی‌مبنا (مقدماتی) در تاریخ ۱۱ الی ۱۲ تیر۹۶ توسط آقای دکتر کاوه کیانی عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار برگزار گردید.
دوره‌ی آموزشی آمارگیری ثبتی-‌مبنا (مقدماتی) برگزار گردید.

دوره ‌آموزشی آمارگیری ثبتی‌مبنا (مقدماتی) در تاریخ ۱۱ الی ۱۲ تیر۹۶ توسط آقای دکتر کاوه کیانی عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار برگزار گردید. در این دوره مفاهیم مقدماتی آمارگیری ثبتی- مبنا، انواع سیستم ثبت‌های آماری، ثبت‌های پایه در سیستم و روش‌های حفظ حریم خصوصی و محرمانگی آمارهای ثبتی ارائه گردید.


نظر شما :