خبر برگزاری اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.

اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.

۰۳ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۷:۱۹ کد : ۲۶۵ سخنرانی‌ها
پژوهشکده‌ی آمار با هدف بررسی و مرور مطالعات علمی صورت گرفته در حوزه آمار رسمی اقدام به برگزاری اولین مجموعه از سخنرانی های علمی در تاریخ ۲۷ تیر ۹۶ در محل پژوهشکده آمار نمود.
اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.

پژوهشکده‌ی آمار با هدف بررسی و مرور مطالعات علمی صورت گرفته در حوزه آمار رسمی اقدام به برگزاری اولین مجموعه از سخنرانی های علمی در تاریخ ۲۷ تیر۹۶ در محل پژوهشکده آمار نمود.

در ابتدا آقای دکتر فرامرزی معاون پژوهشی پژوهشکده‌ی آمار ضمن خیر مقدم به حضار و مدعوین، به معرفی اهداف شکل‌گیری و محتوای این سخنرانی‌ها پرداخت.

اولین سخنرانی از این مجموعه سخنرانی، توسط آقای دکتر محمد صادق علی‌پور عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار با عنوان «بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی» ارائه شد. در این سخنرانی ایشان به ارایه تاریخچه ای از فرایند محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی پرداختند. در ادامه پس از ارایه تاریخچه این محاسبات، آقای دکتر علی پور به ارایه وضعیت کنونی تولید این شاخص در کشور پرداختند و در انتها چشم انداز محاسبه این شاخص کلیدی با توجه به مسیر طی شده در دوره های گذشته و وضعیت حال ارایه گردید.

 

دومین سخنرانی از این مجموعه سخنرانی، توسط آقای دکتر نادر حکیمی‌پور عضو هیئت علمی و مدیر گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده‌ی آمار  با عنوان «مروری بر تورم در اقتصاد ایران: مفاهیم، روند و پیش‌بینی» ارائه گردید. در این سخنرانی مباحث و موضوعات مرتبط با مساله شاخص قیمت مصرف کننده در سه بخش مطرح گردید. در بخش اول موضوعاتی در خصوص مفاهیم نظری مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده ارائه گردید. در بخش دوم نیز مروری بر وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان انجام پذیرفت. در بخش سوم نکاتی در خصوص روش‌های پیش‌بینی شاخص قیمت مصرف کننده همچنین نتایج حاصل از اجرای هر روش برای شاخص قیمت مصرف کننده در اقتصاد ایران ارائه گردید. شایان ذکر است که طرح پژوهشی پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد ایران، در سال ۱۳۹۶ در پژوهشکده آمار انجام و نتایج آن از طریق وب سایت پژوهشکده آمار در دسترس همگان قرار داده شد. 

 


نظر شما :