سخنرانی با عنوانی Statistics Norway: The Story behind the Numberتوسط سرکار خانم مهتا سوری (مشاور اداره آمار نروژ) در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۰ کد : ۱۷۶ اخبار و رویدادها
به دعوت پژوهشکد‌ه‌‌ی آمار در تاریخ ۱۳۹۶٫۱٫۲۳ سخنرانی توسط سرکار خانم مهتا سوری (مشاور اداره آمار نروژ) با عنوانی Statistics Norway: The Story behind the Number برگزار شد.
سخنرانی با عنوانی Statistics Norway: The Story behind the Numberتوسط سرکار خانم مهتا سوری (مشاور اداره آمار نروژ) در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

سخنرانی Statistics Norway: The Story behind the Number

به دعوت پژوهشکد‌ه‌‌ی آمار در تاریخ ۱۳۹۶٫۱٫۲۳ سخنرانی توسط سرکار خانم مهتا سوری (مشاور اداره آمار نروژ) با عنوانی Statistics Norway: The Story behind the Number برگزار شد. در این سخنرانی مطالبی در خصوص تاریخچه تأسیس اداره‌ی آمار نروژ و ساختار سازمانی و فعالیت جاری آن ارائه گردید و همچنین گزارشی از آمارهای رسمی کشور نروژ و نحوه‌ی به کارگیری داده‌های اداری در تهیه آمار رسمی نیز ارائه گردید.   

 


نظر شما :