واژه نامه و اصطلاحات آماری

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۰۴۴ مورد.
انگلیسیفارسی
inventory(فهرست) موجودی کالا
testing1. آزمون 2. آزمون‌سازی
statistics1. آمار 2. علم آمار
mixing1. آمیزنده 2. آمیختن
identity1. اتحاد 2. همانی
run1. اجرا 2. گردش
interference1. اختلال 2. تداخل
failure1. از کار افتادگی 2. شکست
score1. امتیاز 2. نمره
scoring1. امتیازبندی 2. نمره‌دهی