|     |     |   English   |   شنبه 2 بهمن 1395
 
گروه خدمات آموزشی

اهم وظایف
این گروه به‌شرح زیر است:


     ۱. طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با اهداف پژوهشکده‌ی آمار

     ۲. اجرای برنامه‌های آموزشی به سفارش مرکز آمار ایران

     ۳. تهیه‌ی امکانات و ملزومات و زمان‌بندی اجرای دوره‌های آموزشی

     ۴. آموزش عمومی کارکنان پژوهشکده‌ی آمار

     ۵. برگزاری سمینارهای علمی ماهانه پژوهشکده‌ی آمار


اعضای این گروه عبارت‌اند از:

     - مهدی نقی‌خانی، فوق‌لیسانس آمار، سرپرست گروه
   
     - محبوبه شهبازی، لیسانس مدیریت بازرگانی، 
کارشناس آموزش