|     |     |   English   |   پنجشنبه 1 تير 1396
 
هیئت امنا > معرفی

اعضای هیئت امنای پژوهشکده‌ی آمار طبق اساس‌نامه عبارت‌اند از:

۱- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان رئیس هیئت امنا 

۲- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده‌ی وی

۳- رئیس مرکز آمار ایران

۴- سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی- فرهنگی که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشکده داشته باشند

۵- رئیس پژوهشکده (دبیر هیئت امنا)

تبصره‌ی ۱ - حداقل دو تن از شخصیت‌های بند ۴ باید از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باشند.

تبصره‌ی ۲  اعضای بند ۴ به پیشنهاد رئیس مرکز آمار ایران، با تأیید رئیس هیئت امنا، و تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند و در یک زمان، حد اکثر می‌توانند عضو دو هیئت امنا باشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

وظایف و اختیارات هیئت امنا

۱- تدوین و تصویب آئین‌نامه‌ی داخلی هیئت امنا

۲- تصویب سازمان اداری پژوهشکده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط

۳- بررسی و تصویب بودجه‌ی پژوهشکده، که از طرف رئیس پژوهشکده پیشنهاد می‌شود

۴- تصویب حساب‌ها و ترازنامه‌ی سالانه‌ی پژوهشکده

۵- تصویب نحوه‌ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

۶- تعیین حساب‌رس و خزانه‌دار برای پژوهشکده

۷- پیشنهاد آیین‌نامه‌ی مالی و معاملاتی پژوهشکده، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت تصویب

۸- تعیین خط مشی علمی و حدود فعالیت‌های پژوهشکده، و ارائه‌ی آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب نهایی

۹- بررسی گزارش عملکرد سالانه‌ی پژوهشکده، که از طرف رئیس مرکز ارائه می‌شود.