|     |     |   English   |   پنجشنبه 1 تير 1396
 
دوره‌های آموزشی
 

مبانی آمار رسمی (ویژه اعضای هیأت علمی)
مدرس (مدرسان) گروه مدرسین
در باره‌ی مدرس (مدرسان)
هدف
روش های آموزش
گروه هدف
شرایط لازم
دستاورد مورد انتظار
سرفصل ها

۱-کلیات و مفاهیم اساسی

 • تعریف‌ها و مفاهیم آمار رسمی
 • اصول اساسی آمارهای رسمی
 • نظام‌های آماری (ساختارها؛ قوانین؛ برنامه‌ها و مدل‌های آمار رسمی)
 • سازمان‌های آماری ملی و بین المللی
 • معرفی اجمالی حوزه‌های کاربردی مطرح در آمار رسمی

۲- آمارگیری در آمار رسمی

 • انواع آمارگیری  (سرشماری؛ آمارگیری نمونه‌‌ای و ثبتی‌مبنا)
 • مراحل اجرای آمارگیری (طراحی؛ گردآوری، ابزار و روش‌ها؛ پردازش؛ استخراج؛ تحلیل؛ انتشار؛ مستندسازی)

۳- روش‌شناسی آمارگیری نمونه‌‌ای

 • شیوه‌های نمونه‌گیری و برآورد در آمارگیری‌های نمونه‌ای
 • انواع خطاهای آمارگیری

۴- استانداردهای آماری

 • استانداردسازی تعاریف و مفاهیم
 • طبقه‌بندی‌های بین المللی
 • استانداردسازی روش‌ها و رویه‌ها (استانداردهای انتشار)

۵- حوزه‌های مهم کاربردی در آمار رسمی

 • آمارهای جمعیتی و خانواری (جمعیت؛ هزینه و درآمد؛ نیروی کار)
 • شاخص‌های قیمت‌
 • سایر آمارها (آمارهای فرهنگی؛ بازرگانی؛ زیربنایی؛ صنعت؛ معدن؛ کشاورزی)
 • حساب‌های ملی و منطقه‌ای
 • مثال‌هایی از تحلیل‌های کاربردی در آمارهای رسمی

۶- مدیریت کیفیت داده‌ها

 • چارچوب‌های کیفیت
 • مؤلفه‌های کیفیت
 • شاخص‌های کیفیت

۷- محرمانگی داده‌ها و افشای اطلاعات آماری

 • روش‌های حفظ محرمانگی در گردآوری داده‌ها
 • روش‌های حفظ محرمانگی در استحراج وانتشار داده‌ها
 • محاسبه ریسک افشای اطلاعات
 • قوانین موضع محرمانگی در نظام ملی آمار

8- حوزه‌های نوین

 • مه‌داده‌ها
 • علوم داده‌‌ها
 • داده‌کاوی
 • برآورد کوچک‌ناحیه‌ها
 • علوم شناختی
منابع لازم
کار عملی
توضیحات
سایر اطلاعات مفید
تاریخ برگزاری مهلت ثبت نام طول دوره هزینه‌ی دوره مکان زبان ظرفیت تعداد شرکت کنندگان
4  تا 8 شهريور 1396 30 مرداد 1396 8 روز (48 ساعت) رایگان پژوهشکده‌ی آمار فارسی 30 0