|     |     |   English   |   چهارشنبه 4 اسفند 1395
 
طرح‌های پژوهشی
طرح‌های پژوهشی سال جاری
ردیف عنوان مجری وضعیت اجرا تاریخ پایان
1 محاسبه حساب آب در سیستم حسابداریِ زیست‌محیطی- اقتصادی پژوهشکده آمار درحال اجرا 28 اسفند 1396
2 ترجمه کتاب"SYSTEM OF ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ACCOUNTING 2012" پژوهشکده آمار درحال اجرا 1 خرداد 1396
3 تهیه حساب‌های ملی سلامت سال‌ 1394 پژوهشکده آمار درحال اجرا 6 اسفند 1395
4 جمعیت سالمند و الگوی بهره مندی از خدمات سلامت در ایران محمد شیری درحال اجرا 11 دى 1395
5 اقتصاد روستایی ایران - حساب تولید بخش های اقتصاد درحوزه روستایی - 1392 پژوهشکده آمار درحال اجرا 11 دى 1395
6 تهیه حساب‌های ملی سلامت سال‌ 1393 پژوهشکده آمار درحال اجرا 6 دى 1395
7 تهیه حساب‌های ملی سلامت سال‌های 1391 و 1392 و امکان سنجی آماری پیاده سازی نظام حسابهای سلامت 2011 پژوهشکده آمار پایان یافته 29 شهريور 1395
8 شناسایی شاخص‌های سیاست‌های کلی جمعیت و رصد سیاست‌های کلی جمعیت از نگاه آمار شهلا کاظمی پور پایان یافته 29 خرداد 1395
9 براورد فرصت شغلی در ایران زهرا رضایی قهرودی پایان یافته 11 خرداد 1395
10 اقتصاد روستایی ایران - حساب تولید بخش های اقتصاد درحوزه روستایی - 1391 پژوهشکده آمار پایان یافته 25 ارديبهشت 1395
11 بررسی و تدوین اصول نمودارسازی آماری فرشید خان‌زاده درحال اجرا ---
12 نمونه‌گیری از جوامع نادر محمدرضا فرید روحانی درحال اجرا ---
13 بررسی استفاده از روش‌های استنباط و پیش‌گویی بیزی در آمارهای رسمی اشکان شباک درحال اجرا ---
14 براورد درامد دائمی در اقتصاد ایران ایوب فرامرزی درحال اجرا ---
15 براورد تورم پایه در اقتصاد ایران غلامرضا رضایی درحال اجرا ---
16 آمارگیری شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران- 1394 پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---
17 تدوین نظام جامع آمار و اطلاعات شهر تهران پژوهشکده آمار درحال اجرا ---
18 شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری طرح‌های آمارگیری پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---
19 آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، ۱۳۹۴ پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---
20 بررسی روند شاخص‌های نیروی کار 1384 تا 1394 پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---
21 بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن‌سرپرست برحسب وضع زناشویی سرپرست خانوار پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---