|     |     |   English   |   يکشنبه 7 خرداد 1396
 
طرح‌های پژوهشی
طرح‌های پژوهشی سال جاری
ردیف عنوان مجری وضعیت اجرا تاریخ پایان
1 محاسبه حساب آب در سیستم حسابداریِ زیست‌محیطی- اقتصادی پژوهشکده آمار درحال اجرا 28 اسفند 1396
2 ترجمه کتاب"SYSTEM OF ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ACCOUNTING 2012" پژوهشکده آمار درحال اجرا 1 خرداد 1396
3 بررسی و تدوین اصول نمودارسازی آماری فرشید خان‌زاده درحال اجرا ---
4 نمونه‌گیری از جوامع نادر محمدرضا فرید روحانی درحال اجرا ---
5 بررسی استفاده از روش‌های استنباط و پیش‌گویی بیزی در آمارهای رسمی اشکان شباک درحال اجرا ---
6 براورد درامد دائمی در اقتصاد ایران ایوب فرامرزی درحال اجرا ---
7 براورد تورم پایه در اقتصاد ایران غلامرضا رضایی درحال اجرا ---
8 آمارگیری شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران- 1394 پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---
9 تدوین نظام جامع آمار و اطلاعات شهر تهران پژوهشکده آمار درحال اجرا ---
10 شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری طرح‌های آمارگیری پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---
11 آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت در کشور، ۱۳۹۴ پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---
12 بررسی روند شاخص‌های نیروی کار 1384 تا 1394 پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---
13 بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن‌سرپرست برحسب وضع زناشویی سرپرست خانوار پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---