اخبار و رویداد‌ها

بیانیه مأموریت پژوهشکده‌ی آمار نهایی و ابلاغ شد.

بیانیه مأموریت پژوهشکده‌ی آمار نهایی و ابلاغ شد.

با پیشنهاد کمیته تدوین چشم‌انداز و تصویب رییس پژوهشکده‌ی آمار، بیانیه ماموریت پژوهشکده آمار نهایی و ابلاغ شد.
پژوهشکده‌ی آمار برگزار می‌کند: مجموعه سخنرانی‌های علمی روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۹۶ در  سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار خواهد شد.

پژوهشکده‌ی آمار برگزار می‌کند: مجموعه سخنرانی‌های علمی روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۹۶ در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار خواهد شد.

مجموعه سخنرانی‌هایی با عنوان‌های «برنامه‌گذار نظام آماری ایران از سنتی به مدرن (با رویکرد ثبتی‌مبنا)» توسط جناب آقای دکتر کیانی عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار و مشاور رییس مرکز آمار ایران و «بررسی چارچوب کیفیت در آمار رسمی» توسط جناب آقای دکتر شباک عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار، مدیر گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی و مشاور رییس مرکز آمار ایران برگزار خواهد شد.
«گزارش عملکرد فعالیت‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۵» منتشر شد.

«گزارش عملکرد فعالیت‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۵» منتشر شد.

پژوهشکد‌ه‌ی آمار در سال ۱۳۹۵ فعالیت‌های خود را در قالب اجرای طرح‌های پژوهشی، تهیه و تدوین کتا‌ب‌های آمار رسمی، برگزاری دوره‌های آموزشی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، انتشار مجله‌ی پژوهش‌های آماری ایران، مجله‌ی بررسی آمارهای رسمی ایران و مجله‌ی تحلیلی پژوهشی آمار و گسترش همکاری با مؤسسات علمی و پژوهشی پیگیری نمود.