آمارهای اقتصادی

گروه‌ پژوهشی آمارهای اقتصادی

اهم وظایف گروه‌ پژوهشی آمارهای اقتصادی

  • اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به چالش‌های اقتصادی
  • مطالعه و ارائه‌ی الگوهای مناسب برای براورد اطلاعات مورد نیاز در بخش‌هایی که چارچوب مشخص برای آمارگیری ندارند یا آمارگیری از آن‌ها مقرون به صرفه نمی‌باشد.
  • مطالعه و ارائه‌ی راه ‌حل‌های مناسب برای محاسبه و تهیه‌ی شاخص‌های تعدیل‌کننده‌ی مورد نیاز برای تبدیل کمیت‌های اقتصادی از قیمت جاری به قیمت ثابت
  • مطالعه‌ی توصیه‌های بین‌المللی در زمینه‌های مرتبط با حساب‌های ملی و انطباق آن با مقتضیات کشور
  • همکاری با مرکز آمار ایران در زمینه‌ی طرح‌های حسابهای ملی
محمد غلامی

محمد غلامیکارشناس گروه آمارهای اقتصادی

محمد غلامیکارشناس گروه آمارهای اقتصادی


فوق لیسانس اقتصاد

داخلی: 223

m-gholami@srtc.ac.ir

نادر حکیمی‌پور

نادر حکیمی‌پورمدیر گروه آمارهای اقتصادی

نادر حکیمی‌پورمدیر گروه آمارهای اقتصادی


دکترای اقتصاد

داخلی: ۲۲۲

hakimipour@srtc.ac.ir

محمد صادق علی‌پور

محمد صادق علی‌پوررئیس

محمد صادق علی‌پوررئیس


دکترای اقتصاد

داخلی: 101

msalipour@hotmail.com

طراحی سایت