ثبت‌نام دوره‌های آموزشی شش ماه اول ۹۸

دوره‌های آموزشی 6 ماه اول سال 98

بهار
نوع دوره عنوان مدرس تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
      فروردین اردیبهشت خرداد  
دوره‌ی آموزشی اندازه گیری اشتغال در بخش غیررسمی دکتر فرهاد مهران ۶۲۵ ---- ---- رایگان مشاهده و ثبت نام
دوره‌ی آموزشی تحلیل و اندازه‌گیری کم‌بهره‌گیری از نیروی کار دکتر فرهاد مهران ۸۷۲ ---- ---- رایگان مشاهده و ثبت نام
دوره‌ی آموزشی آشنایی با چارچوب تضمین کیفیت (ویژه‌ی دستگاه‌های اجرایی) سمانه قادری ---- ۱۴-۱۷ ---- رایگان مشاهده و ثبت نام
دوره‌ی آموزشی آمارگیری ثبتی‌مبنا مقدماتی دکتر کاوه کیانی- ودود کرامتی ---- ۹-۲۰۱ ---- 200/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی با نرم‌افزار Python دکتر زهره فلاح محسن‌خانی ---- ۱۸-۲۰ ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
تابستان-
نوع دوره عنوان مدرس تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
      تیر مرداد شهریور  
دوره‌های آموزشی آمارگیری ثبتی‌مبنا پیشرفته دکتر کاوه کیانی- ودود کرامتی ۲-۳ ---- ---- 200/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی جداول داده و ستانده فرشاد روشن- مهناز کاظمی 1۶-1۸ ---- ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی تهیه گزارش آماری و دیداری‌سازی با Tableau نصراالله حقگو ۲۳-۲۵ ---- ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی روش‌های آمارگیری در آمار رسمی دکتر زهرا رضایی- دکتر روشنک صبا ۲۳-۲۵ ---- ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی فقر چندبعدی و روش‌‌های برآورد خط فقر و شاخص نابرابری دکتر محمدصادق علیپور ۱۳۰-۳ ---- ---- 200/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی آشنایی با منابع خطا در آمارگیری‌ها و روش‌های کنترل و کاهش آن دکتر لیدا کلهری ---- 6-7 ---- 200/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی برنامه‌نویسی مقدماتی با نرم‌افزار*SAS نیما دانش‌پرور ---- 7-9 ---- 390/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با اینفوگرافیک (مقدماتی)- بخش1 دکتر مریم سلیمی ---- ۵   300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با اینفوگرافیک (مقدماتی)- بخش 2 دکتر مریم سلیمی ----

۱۲

---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با اینفوگرافیک (مقدماتی)- بخش 3 دکتر مریم سلیمی ---- ۱۹ ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی مقدماتی با نرم‌افزار*SQL دکتر جمال میرکمالی --- 13-15 ---- 390/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی کلیات اقتصاد- آمارهای اقتصادی  (ویژه کارکنان نظام آماری کشور) جواد حسین‌زاده ---- 26-28 ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با اینفوگرافیک (پیشرفته)- بخش اول دکتر مریم سلیمی ---- ---- ۹ 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با اینفوگرافیک (پیشرفته)- بخش دوم دکتر مریم سلیمی ---- ---- ۱۶ 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با اینفوگرافیک (پیشرفته)- بخش سوم دکتر مریم سلیمی ---- ---- ۲۳ 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی پیشرفته با نرم‌افزار*SQL دکتر جمال میرکمالی ---- ---- 10-12 390/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم داده کاوی دکتر عباس مرادی ---- ---- 10-11 200/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی پیشرفته با نرم‌افزار*SAS نیما دانش‌پرور ---- ---- 25-27 390/000 مشاهده و ثبت نام
طراحی سایت